PRAVIDLA


Pravidla všech minecraft serverů spadajících pod baryo.net

Tyto pravidla jsou platná pro všechny hráče serveru mc.baryo.net a to i včetně hráčů, kteří nějakým způsobem podpořili server (VIP, STREAMER, ...)

Členové teamu baryo.net si vyhrazují právo tyto pravidla za běhu měnit/upravovat.

Neznalost pravidel neomlouvá, hraním na minecraft serverech baryo.net s těmito pravidly souhlasíte a zavazujete se je dodržovat.

1) Je zakázáno jakkoliv využívat nalezených chyb pro své zvýhodnění proti jiným hráčům. (Tuto chybu je hráč povinnen neprodleně nahlásit Admin Teamu)

2) Je zakázáno stavět či jinak upravovat nebo ničit krajinu v bezprostřední blízkosti jiného hráče.

3) Je zakázáno ničit stavby ostatních hráčů. To platí i pro zabíjení zvířat, která patří jinému hráči.

4) Je zakázáno stavět sloupy o velikosti 1x1, nebo kopat díry o velikosti 1x1 a ničit tím vzhled krajiny.

5) Je přísně zakázáno používání jakýchkoliv módů, hacků, cheatů, za účelem zvýhodnění nad ostatními hráči. To platí i pro využívání různých externích programů, které dělají práci za hráče, včetně zvýhodňujících resource packů.

6) Je zakázáno jakkoliv spamovat jak v globálním chatu, tak v soukromých zprávách.

7) Je zakázáno "lákat" hráče na místa, kde jim hrozí smrt ve prospěch získání jejich itemů.

8) Je zakázáno okrádat jiné hráče.

9) Je zakázáno nerespektovat rozhodnutí člena Admin Teamů či případné obcházení jeho rozhodnutí/banů.

10) Je zakázáno vlastnit více účtů mimo jednoho hlavního, pokud k tomu není vážný důvod.

11) Je zakázáno vulgární nebo neestetické chování a to jakýmkoli způsobem (herní nick, skin, stavění nevhodných staveb, ...).

12) Je zakázáno využívat různých anti-afk systémů za účelem obcházení nastavení serveru.

13) Je zakázáno urážet nebo zesměšňovat ostatní hráče.

14) Je zakázáno propagovat jiné servery či portály, ať už v chatu nebo skrz nápisy na cedulkách aj. To platí i pro ostatní sítě za účelem sledovanosti/odběru/sledování, ...

15) Rozhodnutí o banu je zcela na uvážení a rozhodnutí člena A-Teamu, který nemá povinnost cokoliv dokazovat.

Co není zakázané, neznamená, že je povolené.

Tato stránka využívá cookies. V případě, že nesouhlasíte s ukládáním souborů cookies na Vašem zařízení, opusťte tuto stránku. | Další informace |